Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Konkurs plastyczny “Strażak – uczy, pomaga, ratuje”

W dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Strażak – uczy, pomaga, ratuje”.

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Białobrzegach wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach. Komisja konkursowa po obejrzeniu ponad 100 prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace uczniów w 4 grupach:

I grupa –  autorzy w wieku od 6. do 9 r.ż.

II grupa – autorzy w wieku od 10. Do 13. r.ż.

III grupa – autorzy w wieku od 14. Do nieukończonego 18 r.ż.

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, świetlic terapeutycznych, którzy nie ukończyli 18 r.ż.

Wśród laureatów znalazło się 4 mieszkańców naszego Domu.

Podczas uroczystości podsumowania konkursu nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez organizatorów Starostę Białobrzeskiego oraz komendanta Straży Pożarnej, nagrody rzeczowe w postaci książek oraz słodkiego poczęstunku ufundowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białobrzegach. Zwycięzcom pogratulowali wręczający nagrody Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul, Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Grzegorz Gozdek, zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Zenon Jachowski, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach Henryk Bernat oraz Naczelnik Wydziału EZKiS Zbigniew Sobczak.

Na laureatów konkursu czekała również  wspaniała niespodzianka – wraz z  opiekunami wybrali się na wycieczkę do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Koszt transportu i zwiedzania pokryli organizatorzy.

Nasi podopieczni po powrocie do Domu nie kryli  zadowolenia z tak sympatycznie spędzonego dnia i dostarczonych przez organizatorów  atrakcji. To już 2 edycja konkursu, w której wzięli udział nasi mieszkańcy i na pewno nie ostatnia. ?


autor wpisu: Marlena Milczarek