Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Darczyńcy

Mieszkańcy oraz Personel

Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 

serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom 

za okazane wsparcie i pomoc.

Doceniamy Państwa dobre serce 

i chęć niesienia pomocy potrzebującym.