Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ 2018
29.11.2023 – Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu w 2024 r.

22.05.2023 – Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

23.05.2022 – Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

13.05.2021 – Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 

14.12.2020 – Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie urządzeń i wyposażenia technologicznego na terenie DPS w Niedabylu

25.11.2020 – Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie urządzeń i wyposażenia technologicznego na terenie DPS w Niedabylu

06.05.2020 – Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej

01.04.2019 – Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej

30.03.2018 – Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej

03.04.2017 – Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

01.04.2016 r. – Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

18.04.2016 r. – Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu – wynik

Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy