Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie 

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

Promyk Nadziei26-804 Stromiec, Niedabyl 36 AREGON: 361729483

NIP: 798-14-77-520Bank Spółdzielczy w Białobrzegach:

Nr konta 54 9117 0000 0001 6764 2000 0010Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe bądź rzeczowe działalności statutowej Stowarzyszenia Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, które powstało 09.06.2015 r. z inicjatywy Pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.

Jesteśmy dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną, opierającym swoją działalność głównie na pracy społecznej jego członków wspieranym przez instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i prawne oraz wszystkich ludzi dobrej woli którzy pragną wesprzeć dzieci, młodzież i osoby dorosłe (niepełnosprawne intelektualnie), będące mieszkańcami naszego Domu.

Naszym głównym celem jest działalność na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, ale również osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Białobrzeskiego. Cele naszej działalności określone są w Statucie Stowarzyszenia Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, z którym można się zapoznać się poniżej.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym bądź rzeczowym naszego Stowarzyszenia prosimy o wpłaty na rachunek bankowy z dopiskiem  ”Na cele statutowe Stowarzyszenia”.

Pragniemy Państwa zapewnić, że wszystkie środki finansowe jak i rzeczowe pochodzące od Darczyńców są przeznaczane tylko i wyłącznie na cele określone w Statucie Stowarzyszenia z  przeznaczeniem dla  Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.                

Wszyscy Darczyńcy po uprzednim wyrażeniu zgody zostaną umieszczeni na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA STOWARZYSZENIA

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PROMYK NADZEI


KAJAKAMI POZNAJEMY 

RZEKI MAZOWSZA


PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY

Z OKAZJI DNIA DZIECKA


GRY – UCZĄ, ROZWIJAJĄ I BAWIĄ


EDUKACJA WARSZTATOWA KROKIEM DO PRZYSZŁOŚCITRADYCJA KULINARNA, HISTORIA I KULTURA NASZEGO REGIONUINTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNYSPORT BEZ BARIERW INTEGRACJI PRZYSZŁOŚĆROWEREM POZNAJEMY ZAKĄTKI ZAPILICZAKULTURA I TRADYCJA NASZEGO REGIONU W MULTIMEDIALNEJ ODSŁONIESIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W NASZYM DOMU

kliknij w zdjęcie poniżej, aby poznać szczegóły:
KRS

STATUT