Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Nazwa podmiotu publicznego Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie…