Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy

W Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu działa Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy.

W skład zespołu wchodzą:

  • Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
  • Pracownik socjalny,
  • Instruktor terapii zajęciowej,
  • Pielęgniarka,
  • Pracownik pierwszego kontaktu,
  • Technik fizjoterapii,
  • Pedagog,
  • Opiekun,
  • Pokojowa.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca i realizowanie go. Plan powstaje w oparciu o diagnozę funkcjonalną, której celem jest ustalenie poziomu funkcjonowania mieszkańca oraz jego potrzeb.

Indywidualny plan wsparcia oznaczony jest klauzulą „poufne”. Zawiera dane osobowe mieszkańca (dane opiekuna, pracownika pierwszego kontaktu, jednostkę chorobową, pielęgniarską ocenę zdrowia, sprawność fizyczną i samoobsługę mieszkańca, stan psychospołeczny).

W indywidualnym planie wsparcia (IPW) zawarte są informacje odnośnie indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz plan działań wpierających, osoby odpowiedzialne za realizację i ocena efektów. Plany aktualizowane są co pół roku lub co rok w zależności od potrzeby. Nowym mieszkańcom IPW zakłada się po półrocznej adaptacji w placówce.