Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Lokalizacja

     Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu tylko pozornie położony jest na uboczu. Oddalony jest o 15 km od powiatowych Białobrzegów, 12 km od trasy szybkiego ruchu S7 i o 2 km od usytuowanego na skraju Puszczy Stromieckiej, Stromca – założonej w 1242 roku historycznej osady leśnej.

     Niedabyl to nie tylko natura – łąki, torfowiska otaczające położoną w dolinie rzeki Dygi wieś. To także historia, która tych ziem nie oszczędzała. Krwawe epizody związane Powstaniem Styczniowym i z jego bohaterem – Dionizym Czachowskim trwale zapisały się w pamięci mieszkańców tych okolic. Imię Dionizego Czachowskiego nosiła Szkoła Podstawowa, w budynku której utworzono w 1984 roku DPS.

mapka