Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Konferencja prasowa Rządu w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

22 maja 2020 r. w naszym Domu odbyła się konferencja prasowa Rządu, w której udział wzięli:

  • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, 
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg,
  • Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski,
  • Dowódca Wojsk Terytorialnych gen. Wiesław Kukuła, 
  • Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul,
  • Wicestarosta Białobrzeski Bartłomiej Kowalczyk,
  • Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski,
  • oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu Arkadiusz Śliwa.

– Dzisiaj przychodzi czas aby powiedzieć “dziękuję”. (…) Dziękuję za potężne wsparcie ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi oraz Wojskom Obrony Terytorialnej, którzy byli wszędzie tam, gdzie ta pomoc była potrzebna (…) i Państwu samorządowcom.– podziękowała Minister Marlena Maląg.

Minister podziękowała także Dyrektorowi i personelowi naszego Domu, którzy „jako  pierwsi pokazali, że można sprawnie, w trudnej sytuacji zatroszczyć się o swoich pensjonariuszy.”

Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom Wojska Polskiego za niesienie pomocy potrzebującym w różnych miejscach w Polsce. W Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu pomoc ta polegała na wsparciu logistycznym oraz dostarczaniu posiłków dla mieszkańców i personelu. Natomiast były również miejsca, gdzie konieczna była m.in. ewakuacji podopiecznych i dezynfekcja obiektów. W całość przedsięwzięcia zaangażowani byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Zadaniem Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom. W sytuacji również takiej, z jaką mamy dziś do czynienia, a więc w sytuacji epidemii. Od pierwszego dnia żołnierze Wojska Polskiego byli na posterunku, byli obecni, wspierali tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Żołnierze Wojska Polskiego udowodnili po raz kolejny, że można na nich liczyć – powiedział podczas konferencji Mariusz Błaszczak.

Również ze strony Starosty Powiatu Białobrzeskiego Sylwestra Korgula wybrzmiały podziękowania:

– Uważam, że wizyta dwóch ministrów odpowiadających za pracę resortów, które w trakcie zwalczania epidemii odgrywają szczególne znaczenie jest nobilitacją dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Oznacza to, że ich ciężka praca i zaangażowanie zostają docenione na najwyższym szczeblu. My z poziomu samorządu także wyrażamy wielką wdzięczność za wytężoną pracę, która doprowadziła do szczęśliwego zakończenia kryzysowej sytuacji w placówce. Chcielibyśmy się spotkać z całą kadrą, jednak przepisy i zalecenia sanitarne jeszcze na to nie pozwalają.

Także podczas krótkiego spotkania po konferencji przedstawiciele personelu DPS mieli okazję rozmowy z Ministrami, podczas której podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami.

autor wpisu: Marlena Milczarek