Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

DZIĘKUJEMY…

Wyrażamy głęboką wdzięczność za dar serca wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia  w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Zarówno dary dostarczane bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu,  jak i środki, które zasiliły konto Stowarzyszenia Pomoc Osobom  Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI miały nie tylko wymiar materialny – były również gestem solidarności podnoszącym na duchu i dodającym siły w realizacji trudnego zadania, przed jakim została postawiona kadra naszego Domu. Wsparcie w tym trudnym czasie było dla nas bardzo cenne.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Marleny Maląg
 • Dowódcy Wojsk Terytorialnych gen. Wiesława Kukuły
 • Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła
 • I Wicewojewody Mazowieckiego  Sylwestra Dąbrowskiego
 • Zarządu Powiatu Białobrzeskiego – reprezentowanemu przez Starostę  Sylwestra Korgula oraz Wicestarostę Bartłomieja Kowalczyka oraz wszystkich Radnych Powiatu Białobrzeskiego
 • Prof. dr hab. med. Krystiana Jażdżewskiego oraz lek. Małgorzaty Kiljańskiej z Laboratorium Analiz Genetycznych WARSAW GENOMICS (za możliwość nieodpłatnego diagnozowania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2)
 • Dyrektor Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Anny Olszewskiej
 • Wicedyrektor Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kingi Jury
 • Kierownik Oddziału  ds. Pomocy Stacjonarnej WPS II Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosławy Jaźwińskiej-Kudzin
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białobrzegach – Dyrektora Adama Serzyckiego oraz personelu PSSE
 • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Teresy Gołębiowskiej
 • Wszystkich Włodarzy Gmin Powiatu Białobrzeskiego
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Portalu zbiórek charytatywnych SIĘpomaga.pl
 • Wolontariuszy grupy “Trzymajmy się razem – Białobrzegi”
 • wielu, wielu innych wspaniałomyślnych Darczyńców…

Z góry przepraszamy również Darczyńców, którzy nie znaleźli się jeszcze na naszej liście (która jest na bieżąco aktualizowana), wielu z Państwa pozostaje również anonimowymi.

Każdy wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy był dla nas bardzo ważny i doceniamy go. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że są wśród nas osoby, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Z wyrazami wdzięczności:

Dyrektor, Pracownicy oraz Mieszkańcy

Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

autor wpisu: Marlena Milczarek