Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu otrzymał nieodpłatnie urządzenie do oczyszczania powietrza

W dniu 06 sierpnia 2020 r. w ramach zawartej Umowy Nr 2-23/MCPS/07/2020/B/SK pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie a Powiatem Białobrzeskim z siedzibą w Białobrzegach, została podpisana Umowa której przedmiotem jest udzielenie nieodpłatnej pomocy rzeczowej ze środków Województwa Mazowieckiego na rok 2020 w postaci nieodpłatnego przekazania jednego urządzenia do oczyszczania powietrza (AERTE AIR 2.0 Elektronica ITEL S.A.) oraz trzech szt. kartridży na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, w którym przebywają głównie osoby z największego ryzyka zagrożenia koronawirusem. SARS-CoV-2 – osoby starsze i przewlekle chore. Łączna wartość przekazanego urządzenia i kartridży wynosi: 9782,69 zł.

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

autor wpisu: Marlena Milczarek