Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Zakup altany ogrodowej dla naszych mieszkańców

Dzięki środkom ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, działającego na terenie DPS w Niedabylu została zakupiona altana ogrodowa, która będzie służyć naszym mieszkańcom do odpoczynku i zabawy.

 

autor wpisu: Marlena Milczarek