Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej 2023

W dniu 12 czerwca 2023 r. wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Jasionnie wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej. 

Muzeum Wsi Radomskiej zajmuje obszar o powierzchni 32,5 ha, na którym zestawiono 80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego (chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne), a 22 kolejne czekają w magazynach na montaż. Muzeum posia­da również ponad 16 000 eksponatów ruchomych, wśród których na szczególną uwagę zasługują kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.

Ekspozycje stałe prezentują wnętrza wiejskich budynków wyposażone w przedmioty używane przez mieszkańców wsi. Wystrój wnętrz i otoczenie zabytkowych budynków zmienia się wraz z rytmem świąt kościelnych, prac polowych oraz pór roku. Oprócz wnętrz stale pokazywane są trzy wystawy: “Ekspozycja uli” w skansenie bartniczo-pszczelarskim, “Jak powstaje skansen” w kurniku z Konar oraz “His­toria narzędzi i maszyn rolniczych” w pawilonie ekspozycyjnym. Ekspozycje czasowe organizo­wane są w spichlerzu dworskim z Wilkowa oraz w zbudowanym przez górali Domu Ludowym z Jedlni-Poświętnego.

Po skansenie oprowadzali nas sympatyczni przewodnicy.  Spacerując pomiędzy domami i zaglądając do ich wnętrz, mogliśmy przenieść się do czasów naszych prapradziadków. Słuchając dźwięków przyrody odpoczęliśmy od zgiełku miasta.

Po zwiedzaniu Muzeum Wsi Radomskiej udaliśmy się na wspólne ognisko integracyjne oraz lody do Jastrzębi.

Za udostępnienie miejsca na ognisko serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Jastrzębia  – Wojciechowi Ćwierzowi, a za miłe towarzystwo uczestnikom i kadrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie. 😊

autor wpisu: Marlena Milczarek