Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Podziękowania dla Darczyńców 2017

Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia
nasz Dom wsparło wielu ludzi dobrej woli.
Dyrekcja, Pracownicy oraz Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
składają serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom:
 
 
  • Kadrze pedagogicznej z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
  • Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA

za podarowanie naszym podopiecznym upominków podczas spotkania wigilijnego w DPS

  • Kadrze Pedagogicznej oraz uczniom z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie

za zaprezentowanie naszym mieszkańcom programu artystycznego: spektaklu pt. “Ratunku moja róża umiera” oraz przekazanie zebranej odzieży

  • Szkolnemu Kołu Wolontariatu “Iskierki” działającemu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
  • Dyrekcji, Nauczycielom oraz uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

za przeprowadzenie zbiórki zabawek, artykułów spożywczych, artykułów papierniczych oraz środków czystości, odzieży i in.

ZOBACZ WIĘCEJ 1

ZOBACZ WIĘCEJ 2

  • Dyrekcji, Nauczycielom oraz uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie

za zorganizowanie dla mieszkańców DPS zajęć plastycznych i czytelniczych oraz
wręczenie im paczek świątecznych

ZOBACZ WIĘCEJ

  • P. Sebastianowi Kądziole

za podarowanie naszym podopiecznym zabawek, artykułów spożywczych, kosmetyków, artykułów papierniczych, obuwia zimowego dla najmłodszych mieszkańców

  • P. Magdalenie Brodziak oraz P. Sebastianowi Błesznowskiemu

za przekazanie naszym mieszkańcom artykułów spożywczych (słodyczy, owoców)

  • P. Ewelinie Wydrze, P. Monice Grzywacz oraz pozostałym darczyńcom

za zbiórkę odzieży, zabawek, artykułów chemicznych, słodyczy, plecaków dla młodzieży szkolnej i in.

  • studentkom I roku Pielęgniarstwa z Uniwersytetu Technologiczno -Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

za podarowanie zebranej odzieży oraz artykułów chemicznych

 

Dzięki Państwa hojności, życzliwości i chęci niesienia pomocy Święta Bożego Narodzenia były dla naszych mieszkańców bardziej domowe i radosne.


autor wpisu: Marlena Milczarek