Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Ogrodoterapia w naszym Domu

W naszym Domu organizowaniem czasu wolnego mieszkańców zajmuje się terapia zajęciowa.

Obecnie chętni mieszkańcy pomagają w przygotowywaniu ogródka skalnego przed naszym Domem. 

Uczestnicy terapii ogrodowej mają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą.

Korzyści płynące z tej formy terapii to m.in. poprawa kondycji psychofizycznej, sprawności manualnej i motorycznej.

 

autor wpisu: Marlena Milczarek