Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Klub Turystyczny “WŁÓCZYKIJ”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu  dniu 1 września br. został utworzony KLUB TURYSTYCZNY “WŁÓCZYKIJ”.

Cele i zadania:

 • Popularyzacja krajobrazowa i turystyki wśród podopiecznych Domu.
 • Realizowanie elementów edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
 • Poszerzanie wiedzy na tematy geograficzno – przyrodnicze, rozwijanie aktywności poznawczej indywidulanych zainteresowań.
 • Poznawanie swojego regionu i kraju (wycieczki, spacery, filmy, pogadanki).
 • Kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa  w życiu klubu turystycznego.
 • Organizacja wycieczek autokarowych w różne regiony kraju. Poznawanie krain geograficznych.
 • Turystyka rowerowa i piesza.
 • Redagowanie gazetek ściennych, dokumentujących aktywność turystyczną.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych.

Formy pracy:

 • Zajęcia kameralne na terenie DPS
  • organizacyjne – poświęcone organizacji pracy klubu, wycieczek lub innych projektów
  • popularnonaukowe – poświęcone omówieniu wybranych zagadnień krajobrazowo – przyrodniczych np. konkursy z wiedzy geograficzno – przyrodniczej
  • prowadzenie dokumentacji (zdjęcia, gadżety z wycieczek, spacerów)
 • Zajęcia terenowe
  • wycieczki krajoznawcze (rowerowe, autokarowe) tematyczne lub obejmujące całość zagadnień krajobrazowych, organizowanie wycieczek krajobrazowych z wcześniejszym przygotowaniem teoretycznym dotyczącym danego wyjazdu (filmy, artykuły)
  • poznawanie najbliższego terenu włącznie z zagadnieniami historycznymi terenu o poznawaniem ciekawych ludzi.
  • zajęcia plenerowe, sprawnościowe, aktywne spędzanie czasu i rozwijanie sprawności fizycznej
  • zapraszanie ciekawych osób, imprezy wewnętrzne i zewnętrzne

Założyciele i Opiekunowie  KLUBU TURYSTYCZNEGO “WŁÓCZYKIJ”:

 • Teresa Gałkowska
 • Elżbieta Kamińska
 • Krzysztof Maliszewski