Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Dzień Kobiet i Mężczyzn w naszym Domu

Dnia 9 marca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu odbyło się okolicznościowe spotkanie Społeczności Domu. Obchody były połączone z Dniem Mężczyzny, który przypada 10 marca. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Domu Arkadiusz Śliwa, składając wszystkim zebranym serdeczne życzenia. Następnie grupa Mieszkańców  przedstawiła program artystyczny, który wprawił w dobry nastrój wszystkich obecnych. Po przedstawieniu wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

autor wpisu: Marlena Milczarek