Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie 

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

Promyk Nadziei

26-804 Stromiec, Niedabyl 36 A

 

 

REGON: 361729483

NIP: 798-14-77-520

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach:

Nr konta 54 9117 0000 0001 6764 2000 0010

 

 

 KRS

 

STATUT