Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA  informuje i zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w projekcie  „Potrzebni i aktywni 60 plus”. Projekt posłuży wykreowaniu wizerunku seniora jako pożytecznego i pełnego entuzjazmu uczestnika życia w społeczeństwie.

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, które zwiększą wiedzę i umiejętności seniorów na temat wolontariatu na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.

Adresatami projektu są mieszkańcy gminy Stromiec. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie wrzesień – grudzień 2016. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie zapraszamy do kontaktu z Fundacją. 

fundacja@wsparcierolnika.pl 

tel. 606 417 589 

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-20120.

plakat60Plus

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Nasza Misja: 

Stworzyć taki Dom,  który zapewni mieszkańcom bezpieczne i godne życie, 

przygotuje dogodne warunki do rozwoju ich osobowości, 

podnoszenia sprawności, a w miarę potrzeby do rozwijania samodzielności.

Stworzyć taki zespół pracowników, 

który będzie w sposób profesjonalny wykonywać swoje zadania 

będąc zarazem dumnym, że pracuje w tym właśnie miejscu.

 

      Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu jest placówką stałego pobytu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

     Od 1 stycznia 2011 r. Dom uzyskał stosowny wpis /Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2010 z dnia 31.12.2010 r./, zezwalający na prowadzenie placówki, z uwagi na osiągnięcie standardów. Powyższe umożliwia i upoważnia nas do przyjmowania nowych mieszkańców.

     Dom położony jest w malowniczej miejscowości Niedabyl (gmina Stromiec, województwo mazowieckie). Znajduje się na dużej, ładnie zagospodarowanej działce umożliwiającej spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu, w leśnym klimacie. Budynek został zaprojektowany na pobyt 70 osób, wyposażony jest w nowoczesną windę osobową oraz przestronne 1, 2, 3 osobowe pokoje. W obiekcie znajduje się również system przyzywowo – alarmowy, przeciwpożarowy, kaplica, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, przestronna jadalnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz palarnia. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

     Naszym mieszkańcom gwarantujemy opiekę wykwalifikowanych opiekunek i pielęgniarek, a także lekarza i rehabilitanta. Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa oraz możliwości aktywnego spędzania czasu w przyjaznej, domowej atmosferze.

     Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu dla swoich mieszkańców organizuje szereg imprez integracyjnych, kulturalnych, wycieczki oraz wyjazdy do kin i teatrów. Jego pracownicy zabiegają o dodatkowe fundusze na urozmaicenie dnia codziennego mieszkańców w lokalnej sferze prywatnego biznesu, samorządu oraz o środki unijne.