Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Turnus rehabilitacyjny w Ciechocinku