Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Poświęcenie kaplicy pw. Jana Pawła II w DPS