Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Stworzyć taki Dom, 

który zapewni mieszkańcom bezpieczne i godne życie, 

przygotuje dogodne warunki do rozwoju ich osobowości, 

podnoszenia sprawności,

a w miarę potrzeby do rozwijania samodzielności.

 

Stworzyć taki zespół pracowników, 

który będzie w sposób profesjonalny wykonywać swoje zadania 

będąc zarazem dumnym, że pracuje w tym właśnie miejscu.