Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś euro

2018 r.

 

Zapytanie ofertowe na dostawy leków i suplementów diety na okres 1 roku

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a – Zestawienie leków pełnopłatnych

Załącznik nr 1b – Zestawienie leków refundowanych na receptę

Załącznik nr 2 – Umowa

____________________________________________________________________________________________________________

2017 r.:

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Protokół z przebiegu postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i sukcesywne dostawy gazu propan na okres 1 roku

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i sukcesywne dostawy gazu propan na okres 1 roku

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Umowa na gaz – załącznik nr 2

Wykaz głównych dostaw – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na  sprzedaż i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, środków piorących, dezynfekujących i środków higieniczno – kosmetycznych  na okres jednego roku

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Umowa dostawy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i sukcesywne dostawy pieluchomajtek na okres 1 roku

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i sukcesywne dostawy pieluchomajtek na okres 1 roku

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Umowa

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe na zakup paliwa płynnego do pojazdu służbowego Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

Załącznik nr 4 – Umowa

Informacja o wynikach postępowania

 

Zapytanie ofertowe na dostawy leków i suplementów diety na okres 1 roku

Zapytanie ofertowe na dostawy leków i suplementów diety na okres 1 roku

Załącznik nr 1A – Zestawienie leków pełnopłatnych

Załącznik nr 1B – Zestawienie leków refundowanych na receptę

Załącznik nr 2 – Umowa

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego
2016 r.:

 

Zapytanie ofertowe NR 2 na zakup energii elektrycznej do budynków  Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu na okres 18 miesięcy

zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu na okres 18 miesięcy

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Charakterystyka punktu poboru energii elektrycznej

załącznik nr 3 – Oświadczenie

protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Oferta na zakup energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu na okres 18 miesięcy

zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu na okres 18 miesięcy

wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej

pełnomocnictwo

oświadczenie

formularz ofertowy

charakterystyka punktu poboru energii elektrycznej

informacja dotycząca zapytania ofertowego

 

Oferta na dostawy gazu propan na okres 1 roku   

zapytanie ofertowe na dostawy gazu propan na okres 1 roku

formularz ofertowy załącznik nr 1

umowa załącznik nr 2

wykaz głównych dostaw załącznik nr 3

protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Oferta na sprzedaż i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, środków piorących, dezynfekujących i środków higieniczno – kosmetycznych na okres 1 roku

oferta na sprzedaż i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, środków piorących, dezynfekujących i środków higieniczno – kosmetycznych na okres 1 roku

formularz ofertowy załącznik nr 1

umowa dostawy załącznik nr 2

informacja uzupełniająca do formularza ofertowego

informacja dodatkowa do formularza ofertowego

protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawy pieluchomajtek na okres 1 roku

zapytanie ofertowe

umowa

formularz ofertowy

protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 do oferty

załącznik nr 2 do oferty

załącznik nr 3 do oferty

załącznik nr 4

informacja o wynikach postępowania

 

Zapytanie ofertowe na dostawy leków i suplementów diety na okres 1 roku

zapytanie ofertowe

załącznik 1a

załącznik 1b

umowa

protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 
2015 r.

 

Sprzedaż i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, środków piorących, dezynfekujących i środków higieniczno- kosmetycznych na okres jednego roku.

Dostawy pieluchomajtek na okres 1 roku.

Dostawy leków i suplementów diety na okres 1 roku

Dostawy leków i suplementów diety na okres 1 roku II

Dostawy gazu propan na okres 1 roku