Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Pracownicy

Dyrektor Domu

mgr Śliwa Arkadiusz

tel. / fax: 48 619 10 28

tel. kom.: 601-255-468

 

Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego
mgr Barszcz Edyta
tel. kom.: 600-068-646

 

Główny Księgowy
mgr Boczek Edyta

 

Pracownicy socjalni
Morawska Anna
Milczarek Marlena
tel.: 48 619 09 28