Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

 

Niedabyl 36a
26-804 Stromiec

 

tel./ fax: 48 619 10 28
e-mail: dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl

 

 

NIP  798-10-15-512
REGON  1099510

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych                                  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu z siedzibą: 26-804 Stromiec, Niedabyl 36A,
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu możliwy jest pod numerem tel. 48 619 10 28,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie a 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz. U. poz. 964 z późn. zm.),
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem /Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz. U. poz. 964 z późn. zm.).

 

 


 

Niedabyl, Niedabyl 36 a